ZBER, ODVOZ, VÝKUP POUŽITÝCH OLEJOV A TUKOV Z KUCHYNE NA ÚZEMÍ CELÉHO SLOVENSKA | kuchynskyolej.sk

Použitý (prepálený) kuchynský olej z domácností a prevádzok patrí medzi vedľajšie živočíšne produkty, ktoré nie sú vhodné pre ďalšiu ľudskú spotrebu. Povinnosťou prevádzok je tento odpad triediť a odovzdávať ho zberovej spoločnosti, ktorá má povolenia na jeho nakladanie a likvidáciu.

Prepálený olej je cenná surovina, ktorá sa následne používa napríklad na výrobu biopaliva.

Odovzdaním použitého kuchynského oleja môžete aj vy chrániť životné prostredie. Ak sa olej vyleje do kanalizácie, znečistí tým vodu a láka hlodavce. Jeho odovzdaním šetrite vodu a zároveň prispievate k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Pre každého producenta a držiteľa odpadu by malo byť dôležité vybrať si silného partnera v oblasti zberu a likvidácie odpadu. Je dôležité, aby spĺňal nielen základné potreby, ale aj isté špecifické požiadavky. Poskytované služby by mali zahŕňať viac ako len všeobecne primeraný štandard. Rozhodujúce je, aby úroveň služieb zodpovedala nielen príslušnej cene, ale aby spĺňala či prekonávala požadovanú kvalitu a vychádzala v ústrety požiadavkám zákazníka.

Vyberte si partnera, ktorý Vám zabezpečí:

Vývoz a likvidáciu kuchynského odpadu podľa dohodnutej frekvencie

Vždy pripravené čisté zberné nádoby podľa potrieb prevádzky

Online evidenciu odpadov - evidenciu odpadu vedie za Vás

Najlepšie trhové ceny alebo spôsob kompenzácie za odovzdaný odpad

Legislatívne poradenstvo

Vývoz odpadu na území celého Slovenska

Medzi silných partnerov na trhu, ktorý pomáha svojim zákazníkom správne triediť a evidovať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a prispievať do ekologického systému zhodnocovania oleja je firma ESPIK. Firma sa zaradzuje medzi popredné spoločnosti pôsobiace na Slovensku v oblasti zberu a zhodnocovania tzv. kuchynského odpadu. Zabezpečuje komplexný zber kuchynského odpadu a jeho prípravu pred ďalším spracovaním.

Svojim partnerom ponúka kompenzáciu za odovzdaný odpad použité oleje a tuky formou výkupu. A to prostredníctvom finančnej kompenzácie alebo bodového systému vo forme produktového katalógu.

Svoju spoluprácu rozširuje aj o zberné dvory miest a obcí vzhľadom na to, že od 1.1.2021 by mali mestá a obce zaviesť a zabezpečiť pre svojich občanov triedený zber kuchynského biologického odpadu z domácností. Viac o tejto povinnosti sa dočítate v blogu www.blog.espik.sk.

Najobľúbenejšou možnosťou kompenzácie za odovzdaný použitý kuchynský olej, ktorú ponúka firma ESPIK je práve tzv. bodový systém vo forme produktového katalógu. Bodový systém je nastavený tak, že 1 kg odovzdaného odpadu má hodnotu 1 bod. Podľa počtu nazbieraných bodov si môžete vybrať akýkoľvek produkt prezentovaný v online katalógu na www.prepalenyolej.sk.

Prevádzky si takouto formou dokážu za rok nazbierať až 1 000 bodov, vďaka ktorým si vyberajú rôzne produkty či už pre svoju prevádzku, alebo pre osobnú potrebu. Platnosť bodov je 3 roky.

čerpajte výhody

Za odovzdaný odpad z nášho produktového katalógu

www.prepalenyolej.sk

Máš rád informácie z prvej ruky a stále včas?

Daj LIKE na našu fanpage a žiadná z noviniek ťa už nikdy neminie!

FACEBOOK

Informujte sa ešte dnes o výhodách spolupráce.